URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 1


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1x1
18B+9S
MARIJA ĆAĆIĆ1x1
18B+9S
SLAĐANA LAZAREVIĆ1x1
18B+9S
SVETLANA PEROVIĆ2x1
18B+9S