URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 1


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni principe urbanističkog projektovanja sa funkcionalnog, prostornog, socio-ekonomskog, ekološkog aspekta u kulturnom kontekstu 2. Protumači modele implementacije urbanističkog projekta u praksu 3. Prepozna tipološke specifičnosti fizičke struktura grada u konkretnom kontekstu 4. Rješava manje zahtjevne urbanističke probleme u praksi 5. Razvija timski i kreativni rad i kritičko mišljenje u procesu urbanističkog projektovanja 6. Adekvatno predstavi rezultate rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ1.33x1
29B+20S+2P
NEVENA MAŠANOVIĆ1.33x1
29B+20S+2P
SANJA SAVIĆ1.33x1
29B+20S+2P
SVETLANA PEROVIĆ2x1
29B+20S+2P

Predavanje 1_02.10.2020.09:15