URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 2


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA SAVIĆ1.33x1
34B+12S+5P
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1.33x1
34B+12S+5P
SLAĐANA LAZAREVIĆ1.33x1
34B+12S+5P
SVETLANA PEROVIĆ3x1
34B+12S+5P