URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 2


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ1.33x1
28B+16S+1P
SANJA SAVIĆ1.33x1
28B+16S+1P
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1.33x1
28B+16S+1P
SVETLANA PEROVIĆ3x1
28B+16S+1P