TEORIJA ARHITEKTURE 3


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Teorije arhitekture 3: 1. Posjeduje znanje o kulturnoj i intelektualnoj istoriji i teorijama koje su od značaja za arhitektonsko i urbanističko projektovanje; 2. Razumije i objašnjava uticaj teorijskih postulata i koncepata na razvoj umjetničkih i arhitektonskih praksi i njihov uticaj na šire kulturne i društvene fenomene; 3. Primjenljuje adekvatno i promišljeno poznavanje teorijskih koncepata u procesu arhitektonskog i urbanističkog projektovanja; 4. Posjeduje i primjenjuje razvijene estetičko-etičke stavove i kritičko mišljenje u arhitektonsko-urbanističkoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ2x1
25B+25S+9P