PARTERNA ARHITEKTURA


Semestar: 9
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Parterna arhitektura: 1. Posjeduje adekvatno znanje i razumijevanje teorije i istorije parterne arhitekture 2. Posjeduje adekvatno znanje u procesu parternog dizajna 3. Implementira teorijska istraživanja u praksu 4. Razvija nove kriterijume i modele za savremene estetske i tehničke zahtjeve u parternom dizajnu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ.67x1
21B+14P
NEVENA MAŠANOVIĆ.67x1
21B+14P
SANJA SAVIĆ.67x1
21B+14P
SVETLANA PEROVIĆ2x1
21B+14P
SVETLANA PEROVIĆ