PARTERNA ARHITEKTURA


Semestar: 9
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA SAVIĆ1x1
21B+9S+1P
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1x1
21B+9S+1P
SVETLANA PEROVIĆ2x1
21B+9S+1P