ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Energetska efikasnost zgrada: 1. Poznaje principe energetske efikasnosti, prevashodno principe po kojim arhitektonski parametri dominantno utiču na nivo energetske efikasnosti jedne zgrade; 2. Poznaje metode analize energetskih potreba zgrade za grijanje i hlađenje, radi ostvarivanja toplotnog komfora u određenim klimatskim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN VUKSANOVIĆ2x1
27B+14S+19P
NIKOLA BAJOVIĆ1x1
27B+14S+19P
SANJA PAUNOVIĆ ŽARIĆ1x1
27B+14S+19P