UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ARHITEKTURI


Semestar: 9
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Upravljanje projektima u arhitekturi: 1. Posjeduje znanje iz savremenih modela upravljanja projektima; 2. Poznaje obaveze i odgovornosti arhitekte prema klijentima, korisnicima objekata, profesionalnim saradnicima, izvođačima radova i društvu uopšte;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RATKO MITROVIĆ2x1
1B+1S