OSNOVI TERMALNE NAUKE I METOD.OBRAČUNA EN.PERF.OBJ


Semestar: 9
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC