ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE IV


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PAUNOVIĆ-ŽARIĆ1x1
35B+16S+7P
MARIJA BOJOVIĆ1x1
35B+16S+7P
EMA JAŠAROVIĆ-ALIHODŽIĆ1x1
35B+16S+7P
MARIJA ĆAĆIĆ1x1
35B+16S+7P
VELJKO RADULOVIĆ3x1
35B+16S+7P