ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE III


Semestar: 5
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 3: 1. Poznaje istorijski razvoj predmetne tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije; 2. Ima sposobnost da izradi i predstavi projekte arhitektonskih objekata ove tipologije – privredne i poslovne objekti različite razmjere i složenosti; 3. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj. uklapanju objekta u postojeći fizički i socijalni kontekst. 4. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata ove tipologije, sa funkcionalnog, estetskog, tehničko-tehnološkog, kao i aspekta potreba korisnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA RADEVIĆ1x1
26B+16S+16P
MARIJA MILIKIĆ1x1
26B+16S+16P
NIKOLA BAJOVIĆ1x1
26B+16S+16P
SANJA SEKULOVIĆ1x1
26B+16S+16P
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ3x1
26B+16S+16P