GRAĐEVINSKI MATERIJALI


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMIR ZEJAK1x1
51B+1P

Nova objava - 18.05.2020 00:30, Predavanja od 15.04.2020. godine

Nova objava - 09.05.2020 00:00 Predavanja od 7.05.2020. godine

Nova objava - 30.04.2020 22:05 Predavanja od 30.04.2020. godine

Nova objava - 23.04.2020 00:46 Predavanja od 23.04.2020. g.

Nova objava - 15.04.2020 00:47 Predavanja od 09.04.2020.

Nova objava - 15.04.2020 00:39 Predavanja za 16.04.2020