NOVE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Nove tehnologije i materijali: 1. Posjeduje adekvatno znanje o konstruktivnim sistemima, građevinskoj problematici i savremenim tehnologijama, relevantim za arhitektonsko projektovanje; 2. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RATKO MITROVIĆ2x1
25B+18S+2P
SANJA PAUNOVIĆ ŽARIĆ1x1
25B+18S+2P