OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 1


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA SAVIĆ1x1
41B+11S+6P
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1x1
41B+11S+6P
SLAĐANA LAZAREVIĆ1x1
41B+11S+6P
SVETISLAV G. POPOVIĆ2x1
41B+11S+6P