KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO BOŽOVIĆ1x1
34B+6S+45P
1x2
34B+6S+45P
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ2x1
34B+6S+45P

Dodatni usmeni ispit - 23.09.2022 11:34

Dodatni usmeni ispit - 23.09.2022 10:35

Konačna evidencija osvojenih bodova - 23.09.2022 08:28

Rezultati kolokvijuma i završnog ispita - 09.09.2022 13:06

Rezultati popravnog završnog nakon usmenog ispita od 9.07.2022.

Konačni rezultati - Konstruktivni sistemi I - 08.07.2022 16:13

Konstruktivni sistemi I - ZK 10-15 casa

ZK 9 cas - 05.04.2020 00:39

Materijal za II dio - Zidane konstrukcije

Konstruktivni sistemi I - dio Zidane konstrukcije - 8 cas

Konstruktivni sitemi I, predavanja - dio Betonske konstrukcije, od 1.do 7. casa

Rijeseni primjeri dimenzionisanja ab elemenata po evrokodu