URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 1


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ1.33x1
26B+21S+1P
SANJA SAVIĆ1.33x1
26B+21S+1P
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1.33x1
26B+21S+1P
SVETLANA PEROVIĆ2x1
26B+21S+1P

Predavanje 1_02.10.2020.09:15