Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira postojeće stanje u sportskim organizacijama primjenom konceptualnih, tehničkih i znanja u ophođenju s ljudima; 2. Identifikuje razvojne strategijske alternative u organizacijama koje upravljaju sportskim objektima, te mogu da rade kao menadžeri koji su odgovorni za upravljanje sportskim objektima, kao i za upravljanje događajima u njima; 3. Provodi proces evaluacije pojedinih razvojnih alternativa u sportskim organizacijama, zatim primjenom adekvatnih menadžment tehnika u obrazovnim ustanovama, te da budu menadžeri sportskih objekata i organizatori takmičenja; 4. Primjenjuje proces menadžmenta promjenama, organizuje rasprave, planira procese i razvija novi model organizacione strukture sportske organizacije; 5. Kao vlasnik, direktor ili sportski menadžer organizuje i odgovara za odnose sa javnošću i sl. 6. Angažuje se kao finansijski menadžer, menadžer marketinga za sportsku video produkciju, organizator video prenosa sportskih događaja i drugo; 7. Kontroliše učinke i preduzima korektivne akcije u procesu implementacije strategije sportske organizacije organizacije, organizacije sporstkih događaja i sl..

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ2x1
1S

Ispit avgust/septembar

Termini ZI

link za popravni kolokvijum

link kolokvijum

link za predavanja

link za predavanja