Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA VUKOTIĆ2x1
15B+5S+1P
PAVLE MALOVIĆ2x1
15B+5S+1P