Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN MINIĆ2x1
73B+6P
RAJKA GLUŠICA2x1
73B+6P

Pitanja za završni ispit (sa pitanjima za kolokvijume)

Pitanja za 1. kolokvijum

Nova objava - 03.10.2019 22:52

Nova objava - 18.12.2017 15:36

Rezultati popravnih testova 07.01.2018 23:10