DIJALEKTOLOGIJA SRPSKOG JEZIKA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA GAZDIĆ2x1
4B+2S+3P
MIODRAG JOVANOVIĆ2x1
4B+2S+3P