RUSKI JEZIK 6-SINTAKSA 2


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA BABOVIĆ2x1
7B+2S+2P
ANA PEJANOVIĆ2x1
7B+2S+2P