ENGLESKI JEZIK 5-FUNKCIONALNA SINTAKSA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
28B+12S+14P
IGOR LAKIĆ2x1
28B+13S+14P