Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA KOVAČ-BARETT2x1
1B+1S+1P
2x1
1B+1S+1P