BRITANSKA I AMERIČKA CIVILIZACIJA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VUKIĆEVIĆ-GARIĆ2x1
81B+13P

Nova objava - 03.03.2022 17:39

Predavanje u petak - 23.02.2022 16:42

Uvodni čas - 17.02.2022 11:23

Nova objava - 04.09.2021 17:33

Predavanje 2. sedmica - 25.02.2021 13:33

Predavanje 1. sedmica - 18.02.2021 12:47