Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/kinja položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Pokaže komunikativnu kompetenciju iz opšteg francuskog jezika na nivou A2.1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; 2. Koristi jezičku normu standardnog jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji na nivou A2.1; 3. Primjenjuje gramatička znanja i tehnike i vještine pisanog i usmenog prevođenja i prevodi tekstove sa francuskog i na francuski iz oblasti opšteg francuskog jezika na nivou A2.1; 4. Detaljno i sveobuhvatno analizira pisani ili izgovoreni tekst i prepoznaje ključne ideje i implicitno značenje na nivou A2.1 opšteg francuskog jezika; 5. Strukturira argumente u pisanoj formi koristeći složene rečenične strukture ; 6. Diskutuje, vodi argumentovan razgovor, jasno izražava ideje na teme iz oblasti opšteg francuskog jezika na nivou A2.1; 7. Piše kratke tekstove jednostavnim rečenicama, primjenjujući gramatička pravila i vokabular u novom leksičkom okruženju, odnosno vodi prepisku (poruka, pismo) o poznatim temama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANICA BOJIĆ2x1
3B+5P
SPOMENKA DELIBAŠIĆ2x1
3B+5P

Odlaganje predavanja - Francuski jezik III - drugi strani jezik