Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: – razlikuje i definiše pojam jezika i pojam govora; – objasni naučne kriterijume za klasifikaciju jezika i razlikuje jezičke porodice, jezičke tipove i jezičke varijetete; – razlikuje jezičke nivoe i definiše njihove osnovne jedinice; – razlukuje pristupe proučavanju gramatike (tradicionalni, strukturalni, funkcionalni, transformaciono-generativni); – primjenjuje osnovne lingvističke pojmove i jezičkoteorijska saznanja; – povezuje jezičke činjenice na različitim nivoima jezičkog opisa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ŠUBARIĆ2x1
80B+1S+125P
SANJA ŠUBARIĆ