Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Objasni proces nastanka i razvoja italijanskog jezika. 2. Nabroji najznačajnije faze razvoja italijanskog književnog jezika i autore koji su ih obilježili. 3. Uoči razlike između klasičnog latinskog, vulgarnolatinskog i staroitalijanskog jezika. 4. Analizira osnovne fonetske fenomene vezane za razvoj italijanskog jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
CVIJETA BRAJIČIĆ
RADMILA LAZAREVIĆ