Cvijeta Brajičić

Doc dr Cvijeta Brajičić

docent | Filološki fakultet

Cvijeta Brajičić je zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti stekla na Filozofskom fakultetu u Nikšiću u februaru 2005. godine. Magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Razvoj jezika mladih u Italiji u maju 2009. godine. U februaru 2017. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Leksika italijanskog porijekla u zaostavštini Petra I Petrovića, Petra II Petrovića i Stefana Mitrova Ljubiše na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci pod mentorstvom prof. dr Mile...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK1-NIVO A12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ITALIJANSKA CIVILIZACIJA12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1ISTORIJA ITALIJANSKOG JEZIKA 12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 2-NIVO A22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJANSKA CIVILIZACIJA 22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2ISTORIJA ITALIJANSKOG JEZIKA 22 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK 52 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK 62 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Engleski jezik i književnost-Drugi strani jezik VI (italijanski)

ODRŽAVANJE NASTAVE

Engleski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 4

ODRŽAVANJE NASTAVE

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanska civilizacija 2

ODRŽAVANJE NASTAVE

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 2 – Nivo A2

ODRŽAVA JE NASTAVE

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Italijanski jezik 4

PREDAVANJE

Engleski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 4

IMPERATIVO

Engleski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 4

Nova objava - 20.03.2020 18:23

Engleski jezik i književnost-Drugi strani jezik VI (italijanski)

Nova objava - 20.03.2020 18:18

Engleski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 4

PREDAVANJE

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 2 – Nivo A2

PASSATO REMOTO

Engleski jezik i književnost-Drugi strani jezik VI (italijanski)

Rezultati popravnog ispita