Cvijeta Brajičić


Cvijeta Brajičić
Šifra: 190255
Prezime i ime: Cvijeta Brajičić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK1-NIVO A12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ITALIJANSKA CIVILIZACIJA12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1ISTORIJA ITALIJANSKOG JEZIKA 12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 2-NIVO A22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJANSKA CIVILIZACIJA 22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2ISTORIJA ITALIJANSKOG JEZIKA 22 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK 52 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK 62 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6POSLOVNA KOMUNIKACIJA-S PRAKTIČNIM RADOM0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije