FRANCUSKI JEZIK II-FONETIKA I MORFOLOGIJA II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će moći nabrojiti i uporediti metode fonetske korekcije i opisati postupke fonetske korekcije za različite poteškoće neizvornih govornika u izgovoru. Studenti će moći navesti distinktivna obilježja francuskih vokala, poluvokala i konsonanata. Studenti će moći opisati i objasniti teškoće u izgovoru neizvornih govornika u izgovoru francuskoga jezika. Studenti će moći primijeniti različite postupke fonetske korekcije s obzirom na poteškoće neizvornih govornika u izgovoru francuskoga jezika. Studenti će moći opisati izgovor francuskoga jezika upotrebom adekvatne stručne terminologije. Studenti će moći odrediti pojam prozodije, objasniti njenu važnost i nabrojiti glavne elemente prozodije. Studenti će moći uporediti govorni i jezični znak. Studenti će moći raščlaniti ritmičke i intonacijske grupe, te primijeniti zakonitosti ulančavanja (enchainement et liaison) u francuskom govornom iskazu. Studenti će moći objasniti važnost pravilnog izgovora u učenju stranoga jezika. Studenti će moći opisati fonološki sustav francuskoga jezika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER2x1
2B+2P
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
2B+2P