Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. definiše opštu lingvistiku, njen objekat, predmet , ciljeve istraživanja i lingvističke discipline, te da objasni šta je jezik, njegova priroda, svojstva i funkcije i protumači porijeklo i razvoj jezika i pisma 2. klasifikuje jezike svijeta u različite grupe po osnovu genealoškog i morfološkog kriterijuma i identifikuje i kategoriše jezičke univerzalije 3. tumači jezik kao sistem znakova i lingvistiku kao dio semiotike, poznaje Sosirovu teoriju jezičkog znaka 4. razlikuje govorne činove i procjenjuje pragmatičku moć jezika 5. definiše sociolingvistiku, njen predmet istraživanja i osnovne sociolingvističke pojmove, kao i da objasni pojmove: jezička politika, jezičko planiranje i (re)standardizacija, te da tumači identitet jezika 6. obrazloži raslojavanje jezika i prepozna tekstove iz različitih funkcionalnih stilova 7. navede osnovne odlike psiholingvistike i lingvističke stilistike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA GLUŠICA2x1
15S+4P