FILOZOFSKI POJMOVI I PROBLEMI-UVOD U FILOZOFIJU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1. Poznaje osnovne filosofske pojmove i probleme, njihovu genealogiju, savremeno razumijevanje i rješavanje. 2. Razlikuje istorijski nastanak (Begin) i onto-logički početak (Ursprung) filosofskog mišljenja, te njegove izvore: čuđenje (thaumazein), sumnju, očajanje, granične situacije. 3.Demonstrira metodsku i sadržajnu specifičnost filosofskog mišljenja u odnosu na naučno istraživanje, umjetničko stvaranje i religiozno vjerovanje. 4.Interpretira epohalno samorazumijevanje čovjeka kao slobodnog i mislećeg bića. 5.Koristi se temeljnim filosofskim pojmovima (bivstvovanje, bivstvujuće, um, sloboda, sistem, eros, tanatos, jezik, istorija, prostor, vrijeme, imanencija, transcendencija). 6.Kritički preispituje vječne filosofske probleme i njihov istorijski razvoj kroz različite filosofske struje iz sopstvene egzistencijalne situacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO PEROVIĆ3x1
37B
2x1
37B

Nova objava - 06.10.2020 13:59 VJEZBE

Nova objava - 30.09.2020 11:54 Prvo predavanje