VIZANTIJSKA I RENESANSNA FILOZOFIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA BANOVIĆ2x1
9B+2P
BORIS BRAJOVIĆ3x1
9B+2P

Nova objava - 23.12.2020 22:12

Nova objava - 23.12.2020 21:30

Nova objava - 17.12.2020 11:37

Nova objava - 10.12.2020 10:12

Nova objava - 02.12.2020 19:56

Nova objava - 26.11.2020 09:14