VIZANTIJSKA I RENESANSNA FILOZOFIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA BANOVIĆ2x1
4B+1S+2P
BORIS BRAJOVIĆ3x1
4B+1S+2P