SIMBOLIČKA LOGIKA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BLAGOJEVIĆ2x1
7B+2S
VLADIMIR DREKALOVIĆ2x1
7B+2S