FILOZOFIJA TEHNIKE I MEDIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA KRCUNOVIĆ2x1
2B+2P
DRAGO PEROVIĆ3x1
2B+2P