MODERNA I SAVREMENA ESTETIKA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA KRCUNOVIĆ2x1
7B+1S+1P
SAVO LAUŠEVIĆ3x1
7B+1S+1P