MODERNA I SAVREMENA ESTETIKA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA KRCUNOVIĆ2x1
2B+2S+3P
SAVO LAUŠEVIĆ3x1
2B+2S+3P