Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasne ideju formalnog jezika na primjeru iskazne logike i jasno razlikuju njegovu sintaksu od njegove semantike. 2. Definišu sintaksne pojmove i primjenljuju matematičku indukciju u dokazivanju svojstava tih pojmova. 3. Objasne osnovna svojstva veznika iskazne logike i logičke zakone koji ih karakterišu. 4. Objasne potpunost i odlučivost formalnog sistema. 5. Dokažu osnovni oblik teoreme potpunosti iskazne logike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BLAGOJEVIĆ3x1
27B+2S
VLADIMIR DREKALOVIĆ2x1
27B+2S

Nova objava - 14.12.2020 20:07

Nova objava - 07.12.2020 14:27

Nova objava - 30.11.2020 14:07

Nova objava - 23.11.2020 18:42

Nova objava - 16.11.2020 11:47

Nova objava - 10.11.2020 09:08