OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA JELIĆ2x1