FILOZOFIJA MATEMATIKE


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opisuju odnos između filozofije i matematike; 2. Objašnjavaju osnovne iskaze matematike i razloge zbog kojih se filozofija bavi njima; 3. Objašnjavaju nužnost matematičkih iskaza; 4. Analiziraju semantička, ontološka i epistemološka pitanja kojima se bavi filozofija matematike; 5. Prave jasnu razliku između realističkih i anti-realističkih shvatanja matematike i opisuju tu razliku; 6. Objašnjavaju značajnija realistička i anti-realistička gledišta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BLAGOJEVIĆ2x1
5B+1S
VLADIMIR DREKALOVIĆ3x1
5B+1S