SOCIOLOGIJA RADA I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni različite teorijske pravce u Sociologiji rada. - Metodološki se osposobi za sociološko istraživanje različitih fenomena iz oblasti rada. - Analizira podjelu rada u svijetlu socioloških istraživanja. - Objasni kulturnu uslovljenost rada u različitim društvima i društvenim sistemima. - Analizira uticaj različitih tipova svojine na fenomen rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ2x0
2x0