Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni pojmove selo, agrar, ruralno, urbano... - analizira različite teorijske-metodološke pravce u ruralnoj sociologiji; - razlikuje monografski,tipološki, analitički i fenomenološki pristup u sociološkim istraživanjima sela; - prepoznaje probleme i značaj ruralnog nasledja za lokalnu zajednicu i za globalno društvo u kome se nalazi;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija