SOCIOLOGIJA PORODICE I


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje nastanak i razvoj sociologije porodice; 2. Poznaje teorijske orjentacije u sociologiji porodice; 3. Objasni savremene teorijsko metodološke probleme u sociologiji porodice; 4. Definiše osnovne pojmove u sociologiji porodice : domaćinstvo, srodstvo, brak; 5. Analizira činioce formiranja porodične organizacije, društveno kulturne sisteme i tipove porodica, strukturu porodice, položaj članova porodice i porodične uloge, porodične odnose; 6.Sagledava vrednosni sistem kao elemenat porodičnog života ; 7. Objasni kulturne, društvene i socijalno psihološki faktore dezintegracije braka i porodice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE ŠAROVIĆ2x1
4B+2S+9P
1x1
4B+2S+9P
RADE ŠAROVIĆ

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA

REZULTATI DRUGOG KOLKOKVIJUMA

REZULTATI PRVOG KOLKOKVIJUMA