SOCIOLOGIJA RELIGIJE I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: * Analizira osnovne teorijske probleme sociologije religije; * Razlikuje naučna i dogmatska poimanja o religiji; * Razlikuje pitanja statusa religijskih tvrdnji i donošenje suda o njihovoj istinitosti (metodološki agnosticizam); * Prepozna osnovne tipove definisanja religije (supstantivni, funkcionalni i politetički); * Prepozna zadatke sociologije religije i drugih disciplina (filozofije, psihologije, antopologije); * Analizira ulogu i funkciju religije u društvu; * Klasifikuje i uporedi klasične teorije o religijskom fenomenu (evolucionisti, funkcionalisti, racionalisti).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BAKRAČ

Kolokvijum

Drugi kolokvijum-rezultati

Nova objava - 01.11.2018 14:28

Zavrsni ispit

Drugi kolokvijum

Septembarski rok

Bodovi prije zavrsnog ispita

Drugi popravni kolokvijum

drugi kolokvijum - rezultati

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Pitanja, kurikulum