TEORIJA DRUŠTVENE STRUKTURE I SISTEMA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
13B+4S+4P
GORAN ĆERANIĆ3x1
13B+4S+4P