SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZVOJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE ŠAROVIĆ2x1
13B+6P
1x1
13B+6P