ENGLESKI JEZIK STRUKE IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ1x1
79B+9S+6P
MARIJA KRIVOKAPIĆ2x1