SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG ŽIVKOVIĆ2x1
15B+5S+6P
GORAN ĆERANIĆ2x1
15B+5S+6P