SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG ŽIVKOVIĆ2x1
15B+5S+6P
GORAN ĆERANIĆ2x1
15B+5S+6P

Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije organizacija (13.04. 2021)

Ucenje na daljinu - Sociologija organizacija

Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije organizacija

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz Sociologije organizacija (16.04. 2019)

Nova objava - 20.04.2020 19:52

Nova objava - 31.03.2020 13:23