SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GRADA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ2x1
6B+1S
2x1
6B+1S