Ljiljana Vujadinović


Ljiljana Vujadinović
Šifra: 190978
Prezime i ime: Ljiljana Vujadinović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIOLOGIJA KULTURE2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3TEORIJE KULTURE I POTREBA I2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4TEORIJA KULTURE I POTREBA II0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA GRADA2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA GRADA I2 x 10 x 20 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI I2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA POLITIKE I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI I0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI KULTURE2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA GRADA II2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI II2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije