Ljiljana Vujadinović

dr Ljiljana Vujadinović

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet

Ljiljana Vujadinović je rođena 6.03.1960. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Gimnaziju "Stojan Cerović"). Studijske 1978/79. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu - Univerzitet u Beogradu upisala je studije na Odsjeku za sociologiju, gdje je i diplomirala 9.05. 1983. godine. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu upisala je postdiplomske studije, Odsjek sociologija - smjer sociologija naselja, gdje je i odbranila magistarski rad pod nazivom "Sociološki aspekti razvoja Nikšića u posleratnom periodu". ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAMaster2IZBORNI PREDMET/SOCIOLOŠKA ISTRAŽ.U OBLASTI KULT.2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIOLOGIJA KULTURE2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster3SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH POKRETA2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA GRADA2 x 11 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GRADA2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI KULTURE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Sociologija kulture (vježbe)

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Sociologija kulture (vježbe) 23.12.2020.

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Sociologija kulture (vježbe)

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Sociologija kulture (vježbe)

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Sociologija kulture- vježbe 2.12.2020.

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Sociologija kulture- vježbe 25.11.2020.

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Drugi kolokvijum iz Sociologije kulture- obavještenje

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Sociologija kulture- vježbe

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Sociologija kulture-vježbe 26.10.2020.