SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SAVREMENE PORODICE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE ŠAROVIĆ2x1
3B
1x1
3B