SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SAVREMENE PORODICE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE ŠAROVIĆ2x1
6B+3S
2x1
6B+3S